Prześledziliśmy różne opcje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla samochodów klasycznych. Jako kryterium wzieliśmy wiek i z racji tego, że mamy zarówno yougtimery, jak i oldtimery (powyżej 30) lat, wyodrębniliśmy 2 kategorie.

Prześledziliśmy różne opcje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla samochodów klasycznych. Jako kryterium wzieliśmy wiek i z racji tego, że mamy zarówno yougtimery, jak i oldtimery (powyżej 30) lat, wyodrębniliśmy 2 kategorie.

Prześledziliśmy różne opcje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla samochodów klasycznych. Jako kryterium wzieliśmy wiek i z racji tego, że mamy zarówno yougtimery, jak i oldtimery (powyżej 30) lat, wyodrębniliśmy 2 kategorie.

Prześledziliśmy różne opcje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla samochodów klasycznych. Jako kryterium wzieliśmy wiek i z racji tego, że mamy zarówno yougtimery, jak i oldtimery (powyżej 30) lat, wyodrębniliśmy 2 kategorie.